• ٤ آوریل، روز میلاد خلق کورد است

    ٤ آوریل، روز میلاد خلق کورد است هفتاد‌و‌یکمین سالروز میلاد رهبر آپو را که در عین حال روز میلاد خلق کورد ا ...

    ٤ آوریل، روز میلاد خلق کورد است هفتاد‌و‌یکمین سالروز میلاد رهبر آپو را که در عین حال روز میلاد خلق کورد است را ابتدا به رهبر آپو و همه‌ی انسانیت، خلق‌های آزادی‌خواه و به‌ویژه خلق کورد و تمامی انقلابیو ...

    Read more