Belgiens domstol har beslutat att PKK inte är en terrororganisation.

pkk-flag
Belgiens domstol har beslutat att PKK inte är en terrororganisation.

Belgiens domstol har beslutat att PKK inte är en terrororganisation.

Igår meddelade domstolen i Bryssel att PKK inte är att betrakta som en terrororganisation. Detta beslut kom efter en 11 år lång rättsprocess i vilken 36 framstående kurdiska politiker varit misstänkta för att vara ledare för en ”terroristorganisation”. Den belgiska tingsrätten konstaterade detta tidigare, men processen har dragit ut på tiden eftersom Turkiet överklagade beslutet.

Domstolen anser att det finns en väpnad konflikt i Turkiet och att PKK är en part i den konflikten, men att PKK’s mål inte är att terrorisera befolkningen utan att kämpa för kurders rättigheter och därav kan inte PKK betraktas som en terrororganisation. Det här beslutet gäller också anklagelserna gällande TAK (Kurdistan Freedom Hawks), som Turkiet anklagat för att vara kopplade till PKK. Efter förhandlingarna beslutade belgiska domstolen att lagar mot terrorism inte kan tillämpas för PKK och kurdiska institutioner.

Beslutet har också visat Turkiets verkliga avsikt med kriget mot det kurdiska folket, våra politiska partier och representanter. Detta beslut kommer att inleda en ny fas i Kurdistan och vi kommer aktivt arbeta med att avslöja de folkmord och krigsbrott som Turkiet begår mot vårt folk.

Med detta beslut uppmanar vi alla EU-länder att dra tillbaka PKK från sina terroristlistor.
Det beslut som fattades igår i Belgien visar att den kurdiska kampen är legitim.

NCDK Sverige – Kurdiska demokratiska samhällscentret

Related posts