UPPROP TILL DEMONSTRATION

 
UPPROP TILL DEMONSTRATION Att försvara Afrin = Att försvara Kvinnans Revolution ”NO PASARAN” emot Erdogans fascism. 

Med initiativet av org/föreningarna: Kvinnorförbundet Sara i Sverige , Ronak, Kurdiska Mödrar i Sverige, Kurdiska Fria Ungdomsförbundet , Kurdiska Kvinnorådet Amara organiserar vi demonstration gällande situationen i Afrin. I mer än en vecka har kantonen Afrin i Rojava (Autonoma Kurdistan i Syrien) blivit attackerad av turkisk militärkraft och hotade en fortsatt folkmassaker. Afrin har varit en av dem mest stabila och säkra regionerna sedan början av kriget i Syrien och Kurdistan. Dessa bombattacker och skjutningar har mördat mer än 100 personer samt skadat hundratals civila, mestadels kvinnor och barn. Detta folkmord är inte endast riktat mot Kurder utan även andra folkgrupper som stadgat sig i regionen efter att ha flytt från krig och den Turkiska militären får även förstärkning av jihadister av Heyet Tahrir El Sham av SLA (Free Army of Syria). Situationen liknar därav den i Kobane, där den turkiska staten samarbetade med mänsklighetens fiender för att tillfredsställa sin egna agenda. Kurderna, och främst dem kurdiska kvinnorna av revolutionen i Rojava, fortsätter att dedikera sina liv till att försvara värdet av mänskligheten, freden och rättvisan. Kvinnokampen i Rojava försvarar ett revolutionärt projekt av demokratisk autonomi vars värdegrund är kvinnans självständighet. I Afrin krigar kvinnorna vid fronten mot en patriarkal regim som ständigt försökt förtrycka och förgöra kvinnorna av revolutionen i Rojava. Arin Mirkan blev en symbol för kvinnans revolution i Rojava efter att ha offrat sitt liv mot Daesh så att andra kvinnor i världen inte behövde göra det. Kvinnokampen i Rojava representeras numera av ännu en kraftfull symbol; Avesta Xabur, som krigade starkt i Afrin mot det förtryckande, patriarkala och omoraliska systemet till priset av sitt egna liv. Avesta Xabur försvarade inte endast folket i Afrin från patriarkal terror, utan även alla världens kvinnor. Hon förlorade sitt liv för att rädda den framtida generationen. Vi begär att UN, EU och det internationella samhället utan undantag agerar med brådska för att sätta stopp på den aggressionen som hotar liven av tusentals människor idag men miljontals i framtiden. Vi begär att tystnaden bryts då den legitimerar seriösa brott mot mänskliga rättigheter. Vi kallar till alla kvinnor i Stockholm och i Sverige. Alla feminister, demokrater, mänskliga rättigheters aktivister och alla antipatriarkala, antikapitalistiska och anti-imperialistiska krafter att enas med folket i Afrin i kampen mot avhumanisering, fascism och kvinnomord! Vi som kurdiska kvinnor i Sverige genomföra en demonstration nu på lördag den 3 Februari i Stockholm, klockan 13:00. Samlingsplats är Humlegården. Demonstrationen går under parollen: ”Att försvara Afrin = Att försvara Kvinnans Revolution” ”NO PASARAN” emot Erdogans fascism” Kontakt uppgifter: Ejin Imad: 073 627 85 89 Viyan Alipour: 076 070 28 31 Aisha Didar: 070 438 60 69 E-post :  Kurdiskakvinnoradetamara@gmail.com Facebook sida: kurdiska kvinnorådet Amara

Related posts