فراخوان جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار)

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) در بیانیه‌ای مکتوب آحاد جامعه را به حضور فعالانه در خیابان‌ها فراخوانده است.

متن بیانیه کودار به این شرح است:

“شروع هیجان‌انگیز و عظیم تظاهرات سراسری روزهای جاری در ایران و شرق كوردستان، نمایش شگفت‌انگیز و دمكراتیك مردمی با كنش‌گری خودجوش جهت احیای حیات اجتماعی آزاد و دمكراتیك، كاملا مشروع و برحق است. همچو كودار ضمن پشتیبانی قاطع توأم با فرهنگ دمكراتیك، تسلیت به خانواده‌های جانباختگان در شهرهای مختلف و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین، رفتار خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی تحت عناوین مردم‌فریب «اغتشاش‌گر» را بشدت ‌محكوم می‌نماییم.

شروع تظاهرات برحق و خودجوش ملت‌های به‌ستوه‌ آمده در سراسر ایران از شرق كوردستان گرفته تا اقصا‌ نقاط ایران بویژه احواز و تهران، آن هم در كنار زنجیره «قیام‌های بهار خلق‌ها» در خاورمیانه، از جمله چهاربخش كوردستان، عراق و لبنان نویددهنده مبدل‌ساختن زمستان زمهریری ستمگری به بهار خلق‌هاست. قبل از آغاز تظاهرات‌های اخیر در ایران، كودار با توجه به فشارهای مضاعف اقتصادی بر مردم، افزایش بیكاری و فقر كمرشكن ناشی از سیاست‌های جنگ‌افروزانه، خودكامه و تنش‌زای رژیم، هشدار داده‌ بود كه مرحله بحرانی و كائوتیك با فشار مضاعف بر مردم و تهیدستان جامعه در شرف آغاز طوفانی یك قیام است. بالأخص در یك‌ ماه اخیر و قبل از اقدام دولت برای گران‌ كردن قیمت تورم‌زای بنزین، پیش‌بینی شد كه تظاهرات مردمی ایران هم بخاطر بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انباشته‌شده، در كنار عراق شروع ‌گردد؛ بنابراین تقلیل‌دهی این اعتراضات به مسئله نازل بنزین و بی‌اهمیت‌جلوه‌دادن پیام تظاهركنندگان، رفتاری ضدسیاسی ـ اخلاقی است. خود رژیم مسبب و بانی اصلی فقر و گرسنگی جانکاه است و مقصر جلوه‌دادن بحران‌های فناگر به قدرت و جریانی خارجی، همانا فرافكنی حاكمیت برای رهایی از خشم و انزجار مردم است. جامعه ملت‌های ایران در روز‌های اخیر با نثار دهها شهید در جریان خیزش‌های خیابانی خودجوش خواستار تغیر بنیادین و ساختاری در كشور است، به همین‌دلیل جمهوری اسلامی همچو پیشه همیشگی‌ خویش با باركردن عنوان جفاگرانه «اغتشاش‌گر» بر توده‌های تظاهركننده كه خود سفره‌های آنها را خالی‌كرده، دست به عوامفریبی آشكار می‌زند اما این كنش در بطن خود محكوم است.

همچو «جامعه دموكراتیك و آزاد شرق‌كوردستان(كودار)» ضمن پی‌بردن مجدانه به عمق نیازهای جامعه بحران‌زده و تحت‌فشار، رصد جدی تظاهرات و شنیدن پیام معترضان، حمایت كامل خود را اعلام می‌داریم و تأكید می‌كنیم كه بحران كنونی فراتر از یك بحران اقتصادی، بحرانی ذهنیتی نابودگر است. رژیم و سپاه پاسداران تظاهرات را با خشونت‌آمیزی بی‌حدو‌مرز و كشتار بی‌محابای تظاهركنندگان پاسخ ‌داده‌اند. بلاشك این خیزش بدور از دخالت هرگونه دست خارجی و یا فارغ از هرگونه «اغتشاش‌گری» است. این خیزش دمكراتیك برای اینكه بصورت منظم، دمكراتیك و با محوریت حاكمیت بلامنازع خود مردم شهرها جریان یابد، باید «كمیته‌های مردمی سازمان‌دهنده» در كل ‌شهرها تشكیل‌ دهد تا با تصمیمات درست و بجا مطالبات مردم را اعلام ‌دارند و تظاهرات به نتایج مطلوب به حق برسند. حاكمیت دموكراتیك این كمیته‌ها شرط حیاتی می‌باشد تا بتواند جلوی سمپاشی‌های مزورانه و اخبار جعلی رژیم عوامفریب را بگیرد. نفاق‌افكنی میان مردم و سركوب آنها توطئه‌ایست كه از جانب نهادهای سلطه رژیم و عمال مرتجع آن طرح‌ریزی می‌گردد. خلق‌ها، بویژه خلق ‌كورد در شرق كوردستان باید با بكارگیری مساعی خویش در حل بحران‌های انفجاری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متحدانه سهیم‌ گردند. این خیزش برای حل دشواریهای بحران‌زای مردم است و این هدف پاك مدنی باید به نتایجی متفاوت با خیزش‌های سركوب‌شده سابق برسد. قطع‌ یقیق در این مسیر خیزشی خلق‌محور سراسر ایران، كودار برخوردی راهگشایانه دارد و تابع بی‌چون‌و‌چرای مطالبات خلق‌هاست. راهی جز این نیست كه تنها شاخصه یك خیزش جهت حصول به نتایج پربار حتمی، استمرار یومیه و بی‌وقفه از جانب جوانان، زنان، كارگران، كارمندان و سایر توده‌های تحت‌ستم خواهد بود. با توجه به شعارهای تظاهركنندگان، مبرهن است كه مردم پیشنهادات منطقی دارند و هیچ برچسبی ظالمانه آن را از معنای مدنی و ماهیت حق‌به جانب بخاطر حقوق غصب‌شده، محروم‌ نخواهد ساخت. تظاهرات خلق‌محور است پس باید «كار خلق‌ها» از بلوچستان گرفته تا احواز، تهران، خراسان، تبریز و اورمیه به خویشتن آنها سپرده‌ شود. «توطئه خشونت» ادامه همان دسایس پیشین رژیم است كه در مقابل خود «خیزش خیابان» را می‌بیند. باشد كه بحران‌های تودرتوی كنونی جامعه ایران كه دود آن از كنده ظلم رژیم برمی‌خیزد در سایه حضور پرخروش مردمی به حل یقین برسد.

باردیگر ضمن محكوم‌نمودن خشونت‌های كشتارگرانه رژیم، تمامی آحاد مردم و توده‌های جامعه نستوه را به حضور در خیابان‌ها فرامی‌خوانیم. بار این خیزش بویژه بردوش جوانان و زنان بعنوان تكیه‌گاه مشهود و محسوس توده‌ها است. این خیزش دمكراتیك امیدبخش تحول آزادی‌بخش در سراسر ایران و شرق كوردستان است و همچو كودار حمایت از آن را وظیفه انسانی خود می‌دانیم. تشكیل حكومت دمكراتیك، پایدار و شكوفا حق مسلم ملت‌های ایران است. هر حركت مردمی مسلما پیروز خواهد شد.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان – ١٨ نوامبر ٢٠١٩”

منبع:ANF

Related posts