٤ آوریل، روز میلاد خلق کورد است

٤ آوریل، روز میلاد خلق کورد است
٤ آوریل، روز میلاد خلق کورد است هفتاد‌و‌یکمین سالروز میلاد رهبر آپو را که در عین حال روز میلاد خلق کورد است را ابتدا به رهبر آپو و همه‌ی انسانیت، خلق‌های آزادی‌خواه و به‌...
Read more

گذار خشونت پرهیز !

گذار خشونت پرهیز !
گذار خشونت پرهیز ! رشاد- مصطفی سلطانی چهارم فوریە ٢٠٢٠ * مهاتماگاندی سال : بزرگترین نیرو ،عدم توسل بە خشونت است و چونکە رژیم بلشویکی بنیادش بر خشونت تکیەدارد،بدون تردید ف...
Read more

انتقام سخت! دروغ بزرگ! رسوایی شرم‌آور! |

انتقام سخت! دروغ بزرگ! رسوایی شرم‌آور! |
ریوار آبدانان انتقام سخت! دروغ بزرگ! رسوایی شرم‌آور! | پیش از هرچیز، کشته‌شدن سرنشینان هواپیمای اوکراینی (پرواز تهران) را به تمام خانواده‌های داغدار قربانیان این فاجعه‌ی...
Read more