انتخابات ترکیه؛ رأی به صلح یا جنگ

انتخابات ترکیه؛ رأی به صلح یا جنگ
آرش نظامی انتخابات ترکیه؛ رأی به صلح یا جنگ چند روز مانده به انتخابات 24 ژوئن ترکیه، چشم‌ها به آرای حزب دمکراتیك خلق‌ها دوخته شده که می تواند معادله را بکلی برهم بزند. ه....
Read more

بیانیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: در رابطه با انتخابات زودرس ترکیه و حمایت از حزب دمکراتیک خلق‌ها!

بیانیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: در رابطه با انتخابات زودرس ترکیه و حمایت از حزب دمکراتیک خلق‌ها!
بیانیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: در رابطه با انتخابات زودرس ترکیه و حمایت از حزب دمکراتیک خلق‌ها! مدت‌هاست که جامعه ترکیه دچار بحران‌های سیاسی، اقتصادی و...
Read more

قدرت جنگهای اقتصادی!

قدرت جنگهای اقتصادی!
قدرت جنگهای اقتصادی! رشاد – مصطفی سلطانی اول نوروز ١٣٩٧ مهاتماگاندی : جنگ اقتصادی شکنجەای طولانی است و، لطماتش آز آنچە در ادبیات جنگی بیان شدە است، کمتر دلهرە آور نیست ....
Read more

اوجالان در محمل فیلسوفان

اوجالان در محمل فیلسوفان
رامین گارا اوجالان در محمل فیلسوفان در سده‌های اخیر فیلسوفان و روشنفکران زیادی در سطح جهان سر برآورده‌اند که با اندیشه‌های انتقادی خود مهرشان را بر دوره حاکمیت سیاسی سرما...
Read more