اهمیت سازماندهی و عملیات

اهمیت سازماندهی و عملیات
اهمیت سازماندهی و عملیات این متن برگرفته شده از قسمت پنجم مجموعە برنامەهای ڕیگا و ڕێباز (راه و روش) میباشد. ریگا و ریباز، برنامه‌ای آموزشی است که به صورت آنلاین در روزهای...
Read more

فرهنگ و اخلاق انقلابی

فرهنگ و اخلاق انقلابی
فرهنگ و اخلاق انقلابی این متن برگرفته از قسمت سوم برنامه ریگا و ریباز (راه و روش) میباشد .این برنامه برنامهی آموزشی است که به صورت آنلاین در روزهای پنجشنبه به زبان کوردی...
Read more

فرهنگ و اخلاق میهن دوستی

فرهنگ و اخلاق میهن دوستی
برنامەی دوم: فرهنگ و اخلاق میهن دوستی این متن برگرفته از قسمت دوم برنامه ریگا و ریباز (راه و روش) میباشد. این برنامه، برنامەای آموزشی است که به صورت آنلاین در روزهای پنجش...
Read more

اهمیت اموزش

اهمیت اموزش
اهمیت اموزش برنامەی اول ڕێگا و ڕێباز این متن برگرفته از قسمت اول برنامه رێگا و رێباز (راه و روش) میباشد. برنامه ریگا و ریباز برنامه ای آموزشی میباشد که روزهای پنجشنبه به...
Read more

هبوط قبل از سقوط

هبوط قبل از سقوط
هبوط قبل از سقوط شرایط سیاسی در ایران روزبه روز حادتر می‌شود. بدنه‌ی نظام برخلاف ادعای متوليان روند فسادپذيري را آغاز نموده. صد البته كه اگر يك ساختار در هر قواره‌اي كه ب...
Read more

دولت _ ملت ایرانی، دستگاە ترور و وحشت

دولت _ ملت ایرانی، دستگاە ترور و وحشت
اهون چیاکو دولت _ ملت ایرانی، دستگاە ترور و وحشت درواقع تا پیش از پدید آمدن دولت – ملت، حکومت‌های مطلقه و متخاصم سعی داشتند بیشتر از حذف نمودن فیزیکی «دیگری»، مطیع گرداند...
Read more