ملیتهای ایران، زنان، کارگران و همە آحاد جامعە دیر یا زود روند تکاملی رسیدن بە جامعەای دموکراتیک را خواهند یافت

ملیتهای ایران، زنان، کارگران و همە آحاد جامعە دیر یا زود روند تکاملی رسیدن بە جامعەای دموکراتیک را خواهند یافت
ملیتهای ایران، زنان، کارگران و همە آحاد جامعە دیر یا زود روند تکاملی رسیدن بە جامعەای دموکراتیک را خواهند یافت آخرین روزهای سال ۲۰۱۸ در حال سپری شدن است؛ رویدادهای درهم‌ت...
Read more

دمیدن خون خاشقچی در رگ‌های اردوغان؛

دمیدن خون خاشقچی در رگ‌های اردوغان؛
آرش نظامی دمیدن خون خاشقچی در رگ‌های اردوغان؛ ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقچی و احتمال قوی قتل او در کنسولگری عربستان در استانبول به فرصت خوبی برای اردوغان و کشتی بحران زدە...
Read more

انتخابات ترکیه؛ رأی به صلح یا جنگ

انتخابات ترکیه؛ رأی به صلح یا جنگ
آرش نظامی انتخابات ترکیه؛ رأی به صلح یا جنگ چند روز مانده به انتخابات 24 ژوئن ترکیه، چشم‌ها به آرای حزب دمکراتیك خلق‌ها دوخته شده که می تواند معادله را بکلی برهم بزند. ه....
Read more

بیانیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: در رابطه با انتخابات زودرس ترکیه و حمایت از حزب دمکراتیک خلق‌ها!

بیانیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: در رابطه با انتخابات زودرس ترکیه و حمایت از حزب دمکراتیک خلق‌ها!
بیانیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: در رابطه با انتخابات زودرس ترکیه و حمایت از حزب دمکراتیک خلق‌ها! مدت‌هاست که جامعه ترکیه دچار بحران‌های سیاسی، اقتصادی و...
Read more