انتخابات ترکیه؛ رأی به صلح یا جنگ

آرش نظامی

انتخابات ترکیه؛ رأی به صلح یا جنگ

چند روز مانده به انتخابات 24 ژوئن ترکیه، چشم‌ها به آرای حزب دمکراتیك خلق‌ها دوخته شده که می تواند معادله را بکلی برهم بزند.

ه.د.پ می گوید مردم ترکیه در این انتخابات دو گزینه برای انتخاب دارند؛ صلح یا جنگ.

این حزب که از حمایت کردها، چپ‌گرایان و دمکرات‌های ترکیه برخوردار است در دور قبلی انتخابات سال 2018 موفق شده بود ضمن عبور از حد نصاب ده درصدی مجموع آرا، با فرستادن 80 نماینده به پارلمان شگفتی ساز شود و از تشکیل دولت تک حزبی توسط اردوغان جلوگیری کند.

اردوغان پس از آن بود که حاضر شد با حزب حرکت ملی، که یک حزب به شدت نژادپردست و افراطی است ائتلاف کند. ائتلاف اردوغان- باغچلی اکنون هدایت ترکیه را در اختیار دارد و آنها ادارات و دادگستری و ارتش را زیر کنترل خود درآورده اند.

چند هزار نماینده حزب دمکراتیك خلق‌ها از جمله شماری از سران و نمایندگان پارلمانی آن زندانی شده اند و اکثر رسانەهای ترکیه ه.د.پ را با ادبیات نفرت آمیز، حامی تروریسم معرفی می کنند.

اگر ه.د.پ موفق شود بار دیگر از حد نصاب ده درصد آرا عبور کند از نقشه اردوغان-باغچلی برای فرمانروایی بی چون و چرا بر ترکیه جلوگیری خواهد شد. این مسئله چنان مهم است که احزاب ناسیونالیست “حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب خوب”، عضو ائتلاف ملیت نیز برای رأی آوردن ه.د.پ دعا می کنند.

از سویی در انتخابات ریاست جمهوری نیز، صلاح الدین دمیرتاش نامزد ه.د.پ نقش کیلدی بازی می کند. او از نوامبر 2016 تاکنون در زندان ادرنه محبوس است. دمیرتاش از پشت میلەهای زندان از طریق وکلا و همسرش با مردم صحبت کرده و می گوید اردوغان اگر نمی ترسید اجازه می داد که آزادانه در انتخابات شرکت کند.

تلویزیون دولتی ترکیه برای حفظ ظاهر قضیه به دمیرتاش اجازه داد به مدت ده دقیقه پیامی تصویری در زندان ضبط کند. دمیرتاش در این پیام گفت حتی اگر بیست سال دیگر در زندان بماند، در برابر ظلم تسلیم نخواهد شد. او همچنین در این فرصت از تلویزیون دولتی بخاطر برخورد تبعیض آمیز آن انتقاد کرد.

رئیس جمهور ترکیه نگران است آرای لازم برای ابقا در این سمت که بیش از پنجاه درصد است را به دست نیاورد. در این صورت، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق که برای ریاست جمهوری کاندید شده است از اهمیت آرای دمیرتاش آگاه است و خواسته که از زندان آزاد شود.

اگر ه.د.پ دوباره بتواند نمایندگانش را راهی پارلمان کند و دمیرتاش و دیگر رقبای اردوغان اجازه ندهند او به پنجاه درصد آرا دست پیدا کند، سرنوشت ترکیه پس از سال‌ها جنگ و خونریزی عوض خواهد شد.
youtube.com/watch?v=XbAPlKbLCWw

اردوغان اگر اینبار از اسب بیافتد شانسی برای سوار شدن ندارد.

Related posts