درد خلق درد ماست، بیاری زلزله‌زدگان بشتابیم‌‌!

درد خلق درد ماست، بیاری زلزله‌زدگان بشتابیم‌‌!

زلزله سهمگین شب گذشته خسارات سنگینی به بخشهای وسیعی از شهرهای شرق و جنوب کردستان (دربندیخان) از جمله شهرهای کرمانشاه، قصرشیرین، سرپل زهاب ، شاه آباد، ثلاث باو‌جانی،جوانرود و…وارد آورد. شدت زلزله در بخشی از نواحی از جمله در سرپل ذهاب از مرز ویرانگر ٧ ریشتر گذشت. ‌طبق آخرین اخبار و آمارها بیش از ٤٥٠ نفر کشته و قریب ٧٠٠٠ نفر زخمی و هزاران نفر بی خانمان شده‌اند. میزان خسارات در شهر سرپل ذهاب از منا‌طق دیگر بیشتر گزارش شده است. بیش از ١٩٠٠ روستا آسیب دیده و ‌بنا بر اظهارات روستاییان از کمکها و امداگران دولتی خبری نیست.
حکام جمهوری اسلامی ایران که برای حفظ اقتدار خود دست و دلبازانه ملیاردها ثروت مردم ایران را در جنگهای نیابتی در “حوزه‌های امنیتی” خود صرف میکند، در کمک و یاری به مناطق زلزله‌زده آنهم در این سرمای گزنده پاییزی عچله‌ای از خود نشان نمیدهند. بقول یکی از آخوندهای رژیم “مردم زلزله زده نباید از دولت توقع کمک داشته باشند، خودشان به یکدیگر کمک کنند”.
درد خلق درد همگی ماست! نباید منتظر حاکمان و قدرتمداران بود، دغدغه انها مردم و مشکلاتشان نیستند. مردم باید خود را سازمان داده و ابتکار کمک به آسیب دیدگان را در عمل بدست بگیرند. باید به یاری سازمانها و نهادهای مدنی مردمی موجود یا خودجوش و مردم ساخته و انساندوست شتافت. یکی از مهمترین ارکان و وظایف هر گونه سیاست واقعی مردم محور سازماندهی د‌غدغها و دردهای آنهااست. مردم مانباید تنها بمانند!
پلاتفورم زاگرس این واقعه دردناک را به مردم و خانوادهای آسیب دیده‌گان تسلیت گفته و از تمامی شهروندان کرد و غیر کرد ساکن اروپا و جهان میخواهد، بیاری خلق دردمند خود بشتابند. ما بدنبال این فراخوان لیست و شماره‌ی سازمانهای خیریه مورد اعتماد خود رااعلام میکنیم و خلق خود در اروپا و جهان را فرامیخوانیم کمکهای مالی خود را از این طریق و یا از هر طریق مطمئن دیگری که میشاسند به آسیب دیده‌گان این فاجعه دردناک برسانند.

پلاتفرم زاگرس
١٣.١١.٢٠١٧ برابر ٢٢ آبان ١٢٩٦

Related posts