هۆکارەکانی سەقامگیری سیاسی و پشودرێژی ستراتژیکی ـ پارتی ژیانی ئازادی کوردستان ـ پژاک، لە چواردە خاڵدا

هۆکارەکانی سەقامگیری سیاسی و پشودرێژی ستراتژیکی ـ پارتی ژیانی ئازادی کوردستان ـ پژاک، لە چواردە خاڵدا
هۆکارەکانی سەقامگیری سیاسی و پشودرێژی ستراتژیکی ـ پارتی ژیانی ئازادی کوردستان ـ پژاک، لە چواردە خاڵدا: ئەهوەن چیاکۆ هۆکاری یەکەم؛ باوەڕ و ئامانجی ڕزگاریخوازانەی ئێمە لە چ...
Read more